לפניכם סיפור לטו בשבט:נטיעה לבנים  פעם אחת הלך חוני המעגל בדרך וראה אדם אחד חופר גומה באדמה, ונוטע שתיל חרוב לתוכה.

חוני המעגל מאד התפלא לראות אדם כל כך מבוגר נוטע עץ חרובים, הרי עץ חרובים מתחיל לתת פרות רק לאחר שנים רבות!


שאל חוני את הזקן: "הגד נא לי. בעוד כמה שנים יניב עץ זה את פרותיו?"


אמר לו הזקן: "בעוד שבעים שנה."


התפלא חוני המעגל ושאל: "וכי בטוח אתה שתחיה עוד שבעים שנה ותאכל מפירותיו דל האילן זה?!"


ענה לו הזקן: "כלל וכלל איני בטוח בכך. אך עדיין נוטע אני אילנות רבים כאלו ואחרים. נוטע אני אותם לבני ולדורות הבאים. 

כשם שאבותי נטעו עבורי, כך נוטע אני גם לבני!"


התפלא חוני מהזקן החרוץ וסיפר על מעשיו הנאים לתלמדין.
אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל:אף על פי שתמצאו את הארץ מלאה כל טוב,


לא תאמרו נשב ולא ניטע,אלא כשם שנטעו אחרים לכם,כך היו נוטעים לבניכם!(ויקרא רבה)


רעיונות לפעילויות לטו בשבט באתר!

טואול - בניית אתרים באינטרנט