סיפורים לילדים - סיפורי אמונה


סיפור 
אדון - העולם

אדריאנוס , קיסר רומא , נהג לעתים קרובות להתוכח עם רבי יהושע בן חנניה .
פעם שאל אותו : אמור לי , היש אדון לעולם , מישהו השולט בו
ענה לו רבי יהושע
בודאי ! וכי העולם הפקר ? היתכן , שהכל יתנהג על פי מקרה בלבד ?! 
המשיך הקיסר לשאול :
ומי ברא שמים וארץ ?
השיב לו רבי יהושע :
הקדוש ברוך הוא ! וכך כתוב בתורתנו בפרשת בראשית .
הקיסר ידע את התשובות שישיב לו רבי יהושע בן חנניה על שאלות אלה , ואכן לא שאל כדי לדעת ,
אלא כדי להתגרות בחכם היהודי ולנצחו בדברים . לכן הוסיף לשאל בערמה :
אם דבריך נכונים , מדוע אינו מתגלה על כל העולם לפחות פעמים בשנה ,
כדי שהכל יראו אותו ויפחדו מפניו ?
ענה לו רבי יהושע :
מפני שזה אי אפשר . הרי היצורים לא יוכלו לסבול את הזיו והזהר של בורא העולם .
אין זה לפי כחם . וכך כתוב בתורתנו : "... כי לא יראני האדם וחי " ( שמות לג , כ ).
לתשובה זו חכה אדריאנוס . עכשיו היה בטוח בנצחונו .
איני מאמין לך ! - קרא - אני , אדריאנוס הקיסר , רוצה לראות אותו !
לא נבהל רבי יהושע וענה לו בנחת :
לא תוכל לראותו , הקיסר !
אבל אדריאנוס עמד על דעתו בתקיפות :
דוקא אני רוצה לראות אותו ! אני דורש ממך בתקף שתראה לי אותו ! ואם תסרב ,
סימן הוא שלא דברת דברי אמת !
אמר רבי יהושע :
טוב ! המתן נא עד מחר !
הקיסר היה סקרני מאד ובקשי הסכים לחכות . כבר מן הבקר צפה בחסר סבלנות שרבי יהושע יבא
ויראה לו את הקדוש ברוך הוא . סוף סוף , בצהרים , בא רבי יהושע אל הארמון .
היה זה בתקופת תמוז , כשהשמש זוהרת ביותר .
בקש רבי יהושע מן הקיסר לצאת אתו אל מחוץ לארמון , העמיד אותו מול השמש , הצביע ואמר :
הסתכל ישר לתוך השמש ותראה אותו !

הרי זה אי אפשר ! מי יכל להסתכל לתוך השמש ?! - קרא הקיסר המאוכזב .
חיך רבי יהושע ואמר :
אי אפשר ? אינך יכל לעשות זאת ? תשמענה אזניך , מה שפיך מדבר !
הרי השמש אינה אלא אחד מאלךף אלפי אלפים המשרתים המשמשים לפני הקדוש ברוך הוא ,
ואין כל יצור יכול להסתכל בשמש במלא זהרה , ואת השם , אדון העולם , שכל העולם מלא זיוו ,
אתה מבקש לראות ?!
הבין הקיסר שצדק רבי יהושע , ולא חזר עוד על דרישתו האוילית .

  רשימת סיפורי ילדים עם מוסר השכל - מסודרים לפי המסר הנלמד מהם.

טואול - בניית אתרים באינטרנט