פרשת
 השבוע משפטים

בפרשת משפטים כתובות מצוות רבות, שזכו בהן ישראל.
חלק גדול מהמצוות, הן מצוות שבין אדם לחברו.
ידוע על כל גדולי ישראל לדורותם עד כמה נזהרו הם במצוות שבין אדם לחברו,
ועד כמה חסו ורחמו על כל אדם.
לפניכם סיפור על רגישותו של הבעש"ט הקדוש לבכיו של ילד יהודי:


"בית הכנסת היה מלא אנשים. כולם עמדו וקראו בבכי את התפילה שלפני "כל נדרי". 
כשגמרו האנשים להתפלל שרר שקט בבית הכנסת. כולם חיכו לרב, הגיע הזמן להתחיל בתפילת "כל נדרי", 
אך הרב הזקן עדיין לא בא, איש לא ידע איפה הוא ומדוע הוא מאחר. השמש יצא לחפש את הרב, 
אך אחרי זמן קצר הוא חזר ואמר שבית הרב סגור, והרב איננו. 

לאן הלך הרב? 
הרב הזקן יצא מביתו לבית הכנסת. עבר ליד בית קטן ושמע קול ילד בוכה. 
נכנס הרב הזקן אל הבית ומצא שם ילדה כבת עשר יושבת עם אחיה הקטן. 
הילד הקטן לא הפסיק לבכות והאחות לא ידעה מה לעשות בו. 

- "מה לך ילדה" שאל הרב "מדוע בוכה התינוק?" 
- "אבי ואמי הלכו לבית הכנסת ונשארתי לבדי עם אחי הקטן. אני משחקת אתו אבל הוא ממשיך לבכות". 
- "לכי לקרוא לאמך" אמר הרב "ואני אשב פה עם הילד". הילדה יצאה, 
כחצי שעה עברה עד שמצאה הילדה את אמה בין הנשים הרבות שבבית הכנסת. 

האם נבהלה כאשר ראתה שהרב הזקן בכבודו ובעצמו עומד בביתה עטוף בטלית, מחזיק את הילד,
משחק איתו ושר לו מתוך אהבה: "ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם..." 

והילד לא בכה עוד. הוא שיחק בזקנו הלבן של הרב וצחק מתוך דמעות. 
מסר הרב את הילד לאימו והלך לבית הכנסת. 
קיבלו שם את פניו בדאגה ובפחד: "רבנו מה קרה?" 
אמר להם: "אנחנו צריכים לבכות על המעשים הרעים שעשינו לפני ריבונו של עולם. 
אבל שם בכו תינוק ותינוקת שלא עשו מעשים רעים. 
הייתי צריך לדאוג קודם כל לכך שלילדים אלה תהיה מנוחה". 
(חגי ישראל - הימים הנוראים - מסיפורי הבעל שב טוב, א' ליפשיץ). 

 
  שבת שלום 
טואול - בניית אתרים באינטרנט